วงปี่พาทย์

            วงดนตรีไทย   ในปัจจุบันได้จัดรูปแบบการบรรเลง   มีความเป็นระเบียบแบบแผน   มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักการประสมวง   มีการพัฒนารูปแบบการบรรเลงเป็นระยะ   ซึ่งแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท  คือ

 

๑.๑ วงปี่พาทย์       วงปี่พาทย์   หมายถึง    วงดนตรีที่เกิดจากการประสมวงกันระหว่างเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าและเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก   แบ่งออกเป็น ๓ ขนาด ดังนี้

วงปี่พาทย์เครื่องห้า

๑.) วงปี่พาทย์เครื่องห้า  วงดนตรีประเภทนี้มีการประสมวงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี    ประกอบด้วย   ปี่ใน    ระนาดเอก   ฆ้องวงใหญ่   ตะโพน    กลองทัด   และฉิ่ง

วงปี่พาทย์เครื่องคู่ 

๒.) วงปี่พาทย์เครื่องคู่  วงดนตรีประเภทนี้เกิดการประสมวงครั้งแรกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วย   ปี่ใน   ปี่นอก    ระนาดเอก   ระนาดทุ้ม   ฆ้องวงใหญ่    ฆ้องวงเล็ก   ตะโพน   กลองทัด    ฉิ่ง   ฉาบเล็ก   ฉาบใหญ่    กรับ   และโหม่ง

วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ 

๓.) วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่   วงดนตรีประเภทนี้เกิดการประสมวงครั้งแรกในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วย   ปี่ใน   ปี่นอก    ระนาดเอก   ระนาดทุ้ม   ระนาดเอกเหล็ก  ระนาดทุ้มเหล็ก   ฆ้องวงใหญ่    ฆ้องวงเล็ก   ตะโพน   กลองทัด    ฉิ่ง   ฉาบเล็ก   ใหญ่กรับ   และโหม่ง

 

CRADIT BY:http://krutri.samroiwit.ac.th/studentwrok/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s