สาธุการ

สาธุการ เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงโบราณ บรรเลงเพื่อน้อมกายน้อมใจถวายสิ่งศักดิ์สิ­ทธิ์ทั้งหลาย อันได้แก่ พระรัตนตรัย เทวดา ฤาษี ผีใหญ่ทั้งหลายทั้งปวง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s