การเวกเล็ก (เถา)

cradit by:http://www.youtube.com/watch?v=RSdLg9tnfgw

Advertisements

เพลง ทยอยเขมร (เถา)

“ทยอยเขมร” เพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทำนองเก่าสมัยอยุธยา เป็นเพลงหน้าพาทย์สำหรับประกอบกิริยาครุ่น­คิดหรือความโศกเศร้าเสียใจของตัวละคร และมีผู้แต่งเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันในอ­ัตราจังหวะสามชั้นที่แต่งขยายนี้ ครูแตง (ปี่) แต่งทางหนึ่งเป็นทำนองเที่ยวแรก พระประดิษฐไพเราะ (มีดุริยางกูร) แต่งทางหนึ่งเป็นทำนองเที่ยวกลับทางเปลี่ย­น จางวางทั่ว พาทยโกศล แต่งทางหนึ่ง ต่อมามีนักดนตรีแต่งตัดครบเป็นเพลงเถา นิยมนำมาบรรเลงขับร้อง เพลงที่แต่งแต่ละทางต่างก็เพิ่มกลเม็ดเด็ด­พราย เพิ่มลูกล้อ ลูกขัด ลูกเล่นต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแม้จะมีทำนองอยู่หลายทาง เมื่อบรรเลงด้วยวงเครื่องสายจะนิยมใช้ทางข­องครูแตง (ปี่) บรรเลงทั้งสองเที่ยว แต่เมื่อบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์เที่ยวแรกใช้­ทางของครูแตง (ปี่) เที่ยวเปลี่ยนหรือเที่ยวกลับจะใช้ทางของหล­วงประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) บรรเลง  (บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้เเข็ง กรมศิลปากร)

 

cradit by:http://www.youtube.com/watch?v=JD0yHD3vFPQ